ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΙΤΩ


   LET   ANYBODY   ENTER   WHO   LOVES   GEOMETRY